Images-loading

Правила прийому на навчання до Університетського коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Правила прийому до Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

Розділ І - Загальні положення 
Розділ ІІ - Порядок роботи Приймальної комісії 
Розділ ІІІ - Конкурсний відбір 
Розділ ІV - Право здобувачів овітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування 
Розділ V - Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 
Розділ VІ - Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до навчальних закладів 
Розділ VІІ - Організація та проведення конкурсного відбору 
Розділ VІІІ - Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
Розділ ІX - Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
Розділ X - Коригування списку рекомендованих до зарахування 
Розділ XІ - Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 
Розділ XІІ - Наказ про зарахування, додатковий конкурс
Розділ XІІІ - Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 

Додаток 1 - Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 2 - Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 3 - Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту
Додаток 4 - Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Додаток 5 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6 - Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів, фахових випробувань) для вступників на основі освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого робітника
Додаток 7 - Визначення обсягів Квоти -1  в розрізі спеціальностей та освітніх програм
Додаток 8 - Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 9 - Перелік спеціальностей  для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфівкований робітник, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст