Images-loading

Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2018 році зі змінами і доповненнями

 

Додаток 1 - Перелік ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Перелік спеціальностей для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки 

Додаток 3 - Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра 

Додаток 4 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Додаток 5 - Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали 

Додаток 6 - Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році 

Додаток 7 - Визначення обсягів Квоти-1 та Квоти-3 в розрізі спеціальностей та освітніх програм для вступу на основі повної загальної середньої освіти 

Додаток 8 - Таблиця відповідності середнього бала документа про вищу освіту, обрахованого за значенням 100-бальної шкали 

Додаток 9 - Перелік спеціальностей для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

Додаток 10 - Перелік особливих досягнень в навчанні, що можуть враховуватись як конкурсний показник для вступу на спеціальності другого (магістерського) освітнього рівня (крім спеціальності 081 Право) 

Додаток 11 - Перелік спеціальностей для прийому на перший курс (за скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки