Подання статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

Поділитися

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика».

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015).

Науковий журнал індексується: Index Copernicus; Google Scholar; EBSCO.

DOI:10.28925/1609-8595.

ПРІОРИТЕТ НАДАЄТЬСЯ СТАТТЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 

Кінцевий термін прийому рукописів до номеру — 01 вересня 2019 р.

 
Створено: 27/05/2019 18:06