Подання наукових статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», № 1-2 (58-59) 2019 р.

Поділитися

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання наукових статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», № 1-2 (58-59) 2019 р.

Кінцевий термін прийому рукописів до номеру — 01 квітня 2019 р.

Вихід номеру — травень 2019 р.

Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015).

Видання індексується: Index Copernicus; РІНЦ; Google Scholar, EBSCO.

 
Створено: 11/01/2019 13:10