Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.133.05

Поділитися

Дата: 04 квітня 2019 року
Контактна особа: Секретар спеціалізованої вченої ради Д26.133.05, Дружененко Раїса Сергіївна, т. 426-46-60

 

о 10.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Гамзи Анни Володимирівни з теми «Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів у процесі вивчення дієслова»

 

о 12.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Костолович Тетяни Василівни з теми «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання фонетики й орфоепії»

 

 

 
Створено: 04/03/2019 17:36