Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.133.05

Поділитися

Дата: 02 липня 2019 року
Контактна особа: Секретар спеціалізованої вченої ради Д26.133.05, Дружененко Раїса Сергіївна, т. 426-46-60
Місце проведення: Вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, ауд. 207

 

о 10.00 . захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Чупріної Олени Вадимівни з теми «Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мульмедійних засобів»

 

о 12.30. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Семенів Наталії Любомирівни з теми «Лінгводидактичні засади конструювання електронного підручника української мови 5 класу (на матеріалі : «Фонетика, орфоепія, орфографія, графіка»)»

 

 
Створено: 03/06/2019 11:54