Images-loading

Тиждень кафедри іноземних мов і методик їх навчання

519-23 листопада 2012 р.
Педагогічний інститут, вул. Давидова 18/2

 

19-23 листопада 2012 року у Педагогічному інституті тривав Тиждень кафедри іноземних мов і методик їх навчання. Викладачі кафедри запропонували різноманітні освітньо-виховні заходи, презентуючи свої науково-методичні напрацювання.
19.11.2012.  Тиждень кафедри розпочався презентацією електронних навчальних курсів «Країнознавство Великої Британії та США» та «Ділова іноземна мова» для студентів ОКР «спеціаліст», «магістр», спеціальності «Початкова освіта», які були розроблені доцентом кафедри Р. О. Павлюком та ст. викл. Веклич Ю. І.
Студенти IV курсу, напряму підготовки «Дошкільна освіта» в цей день мали змогу у форматі інтерактивного практикуму «Lifelong education» (Освіта впродовж життя) дискутувати про освіту особистості, яка здобувається відповідно до етапів її становлення.
20.11.2012 Магістри спеціальності «Початкова освіта» відвідали тренінг професійного зростання для майбутніх учителів початкової школи «Іншомовна креативна комунікація: від теорії до практики», модератором якого був канд. пед. наук, доцент кафедри. Р. О. Павлюк.  Упродовж тренінгу студентам було запропоновано тренувальні вправи, за допомогою яких вони розвивали здатність ефективно спілкуватись, знімали вірогідні  негативні наслідки міжособистісної взаємодії у майбутній професійній діяльності.
Цього ж дня відбулося засідання круглого столу на тему “Social and Global Issues of Nowadays”, де були запропоновані для обговорення нагальні проблеми сьогодення, а саме: «Насилля у сім’ї», «Дитяча злочинність», «Бідність і знедоленість», «Хибні звички». Учасники круглого столу виступили з доповідями, після чого відбулась дискусія, у якій взяли участь не лише студенти, а й гості заходу.
21.11.2012 Було проведено відкрите засідання студентського наукового гуртка «Лінгвокраїнознавець» на тему: Життєвий та творчий шлях Бориса Грінченка: роздуми, погляди, події (модератор: ст. викл. Ю. І. Веклич). На засіданні були презентовані пошукові дослідження  студентів IV курсу, напрямів підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» щодо невідомих фактів з біографії, творчої та професійної діяльності видатного громадського діяча, освітянина, письменника Бориса Грінченка, а також проведений конкурс на кращий переклад його гумористичних творів.
На відкритій лекції доцента А. В. Соломахи «Мовна картина світу як засіб відображення національної свідомості особистості» було розглянуто взаємозв’язок мови, мислення та пізнання навколишнього світу певним народом за допомогою мовних прикладів відображення об’єктивного світу в сучасній німецькій мові. Порівняльний аналіз української та німецької мовних картин світу, зроблений студентами 1 курсу, напряму підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта»,  виявив особливості вербалізації об’єктивного світу різними народами.
22.11.12 Студенти 1-го курсу, напрямів підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» проводили країнознавчу вікторину «Ukraine and the United Kingdom: discover unknown» (Україна та Великобританія: відкриваючи невідоме) під керівництвом  викл. О. І. Ситник, асист. Л. В. Коваленко.
А викладачі кафедри ІММН стали учасниками  міжкафедрального методологічного семінару «Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи» (модератори: завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання О. В. Котенко,  доц. Р. О.Павлюк), гостями якого стали викладачі не тільки дружніх кафедр Педагогічного інституту (кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін, психології, дошкільної освіти), а також Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (кафедри практики та методики навчання англійської мови, теорії та історії педагогіки, англійської мови) та НПУ ім. М. П. Драгоманова.
23.11.12 Викладачі та студенти Педагогічного інституту були гостинно запрошені до літературної вітальні «Читаємо Бориса Грінченка у перекладі» присвячені 150-річниці від дня народження видатного письменника, педагога, громадського діяча, у якій студенти I-IV курсів, напрямів підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» представили на розсуд інсценізацію відомого твору Бориса Грінченка «Украла» англійською мовою, а також декламували вірші поета у авторському перекладі (модератори: завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання О. В. Котенко, ст. викл. Ю. І. Веклич, ст. викл. І. П. Сінельник).