Images-loading

Презентація книги Василя Сухомлинського “Серце віддаю дітям”

18 1218 грудня 2012 р.
Український дім

 

18 грудня 2012 року у Різдвяній вітальні в Українському домі  в рамках III Київської міжнародної книжкової виставки “Книжкові контракти” відбулася презентація українського та російського видання книги Василя Сухомлинського “Серце віддаю дітям”.
Участь у презентації взяла донька Василя Сухомлинського – дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Ольга Василівна Сухомлинська. Вона поділилася спогадами про батька та розповіла про видання його творів українською, російською та іншими мовами, зокрема, про складну історію видання та перевидання книги “Серце віддаю дітям”.
Також до присутніх звернулася голова Української Асоціації
Василя Сухомлинського, радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олександра Яківна Савченко, яка наголосила на актуальності педагогічних ідей та поглядів Василя Сухомлинського в умовах сьогодення.  
У презентації взяли участь: проректор з наукової роботи Університету, доктор педагогічних наук, професор Людмила Леонідівна Хоружа; завідувач науково-дослідної лабораторії, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Світлана Олександрівна Сисоєва; директор Інституту психології та соціальної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Ольга Володимирівна Безпалько; директор Університетського коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент Марія Василівна Братко, завідувачі кафедр, викладачі, аспіранти та студенти Університету.
Усі присутні відзначили унікальність презентованого видання та необхідність його використання у підготовці майбутніх фахівців освітньої галузі.