Images-loading

Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти"

IMG 6057625 квітня 2013 року
Педагогічний інститут
м. Київ, б-р. Давидова 18/2

 

 

25 квітня 2013 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти», організована кафедрою іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту спільно з Британською радою в Україні.

У конференц-залі зібрались представники наукової та освітянської еліти України: Університет менеджменту освіти, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Британська Рада в Україні, Національний лінгвістичний університет, Національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка,Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Бердянський державний педагогічний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вчителі іноземних мов м. Києва, м. Білої Церкви, м. Полтави та інші шановні фахівці.

У ході конференції було визначено, яким чином сучасні глобалізаційні процеси соціокультурного простору впливають на різні сфери суспільного буття, зокрема на освітню сферу, представлено різні дослідження та погляди щодо формування особистості дошкільника, школяра, студента в умовах полілогу культур. Було окреслено шляхи сприяння розвитку умінь міжкультурної комунікації засобами іноземних мов на різних етапах становлення особистості, досліджено сучасні тенденції в іншомовній педагогічній освіті, а також шляхи оптимізації процесу професіоналізації майбутніх учителів іноземних мов, які працюватимуть на різних етапах навчання у школі з урахуванням нових вимог глобалізованого суспільства.

Дякуємо усім учасникам за змістовні доповіді та активну участь!