Images-loading

Зустріч Огнев’юка Віктора Олександровича, ректора Університету, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України з професорсько-викладацьким складом психолого-педагогічних кафедр

DSC0536626 вересня 2013 року
м. Київ

 

 

 

26 вересня 2013 року відбулася зустріч Огнев’юка Віктора Олександровича, ректора Університету, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України з професорсько-викладацьким складом психолого-педагогічних кафедр. Під час зібрання порушено такі проблемні питання:

  • «Яким повинен бути сьогодні педагог, і як зробити його професійну підготовку ефективною?».
  • «Що необхідно змінити в підходах до викладання курсів педагогіки і психології?».
  • «Яким має бути зміст програм підготовки фахівців педагогічних спеціальностей?».

У ході дискусії викладачі кафедр внесли деякі пропозиції щодо активізації співпраці зі студентами, покращення їхньої практичної підготовки, вдосконалення форм проведення практичних занять, розширення бази проходження педагогічної практики тощо.

По завершенню зустрічі її учасники обговорили питання створення підручника з педагогіки нового покоління на ідеях цілісності процесів навчання, виховання та розвитку особистості; перегляду змісту підготовки вчителя-предметника на ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр».

Зустріч була першим кроком у вирішені вищезазначених питань, обговорення яких триватиме й надалі.