Images-loading

Методологічний семінар “Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету”

IMG 736420 листопада 2013 року
м. Київ

 

 

 

20 листопада 2013 року відбувся методологічний семінар на тему “Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету”. Перед професорсько-викладацьким складом Університету виступив директор Асоціації “Інформатіо-Консорціум”, кандидат технічних наук Васильєв Олексій Всеволодович. Під час семінару було порушено такі проблемні питання: можливості застосування інформаційних ресурсів наукометричних баз даних у науково-дослідній діяльності викладача, засади побудови індексів цитування наукових статей; критерії відбору наукових журналів до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, EBSCO (презентація доповіді).

В процесі підготовки до семінару викладачі Університету сформулювали понад 100 запитань щодо можливостей наукометричних баз даних та особливостей роботи з універсальними інтегрованими науково-інформаційними середовищами, більша частина яких була розкрита у доповіді Олексія Всеволодовича. Запитання, які на даний час залишились без відповіді, будуть розглянуті на наступних семінарах з цієї тематики.

Наприкінці зустрічі викладачі та аспіранти Університету отримали інформацію про сайти, на яких розміщено переліки універсальних та галузевих наукометричних баз даних, та матеріали, які полегшать пошук наукових журналів, включених до таких наукометричних баз даних, як Scopus та EBSCO.

Семінар був першим кроком у вирішенні актуальних проблем стимулювання публікаційної активності в Університеті; популяризації та визнання здобутків наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка, а також їх заохочення до участі у міжнародній науковій діяльності.