Images-loading

Методологічний семінар “Формування профілю наукового журналу в науко метричних базах даних Scopus, Web of Science”

IMG 736412 грудня 2013 року
м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

12 грудня 2013 року відбувся методологічний семінар на тему “Формування профілю наукового журналу в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science”.

Перед професорсько-викладацьким складом Університету виступила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач Видавництва Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Лобода Світлана Миколаївна.

До порядку денного семінару було включено актуальні для сучасної наукової спільноти питання, а саме завдання, умови та процедура включення наукових журналів до наукометричних баз даних; огляд нормативних документів зі стандартизації редакційної підготовки наукового журналу, а також базові критерії оцінки наукової статті.

У своїй доповіді Світлана Миколаївна коротко зупинилась на історичних витоках наукометричних досліджень, чітко окреслила етапи формування профілю наукового журналу з метою його включення до наукометричних баз даних, прокоментувала зміни у нормативних документах щодо вимог до наукових фахових журналів та наукових статей.

(Презентаційні матеріали доповіді Лободи С.М.)

Доповідь Світлани Миколаївни викликала жваве обговорення. Викладачів Університету переважно цікавили можливості входження фахових видань України до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science та до російської наукометричної бази даних РИНЦ; міжнародні вимоги до структури наукової статті та її оформлення, а також практичні поради щодо роботи з наукометричними базами даних.

Ця зустріч була другою у серії семінарів присвячених питанням наукометрії (перший семінар “Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету” відбувся 20.11.2013 року). Серія семінарів спрямована на підтримку активності співробітників Університету в публікації наукових статей у рейтингових періодичних виданнях.

Наступний семінар з цієї тематики планується провести у січні 2014 року. Для участі в семінарі необхідно заповнити електронну реєстраційну форму, яка буде розміщена на сайті Університету.