Images-loading

Науково-методологічна конференція професорсько-викладацького складу “Якість освіти, оцінювання компетентностей студентів та стандарти Університету в контексті розвитку корпоративної культури”

IMG 056715 січня 2014 року
м.Київ

 

 

 

15 січня 2014 року відбулася науково-методологічна конференція професорсько-викладацького складу “Якість освіти, оцінювання компетентностей студентів та стандарти Університету в контексті розвитку корпоративної культури”.

У своєму виступі ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України В.О. Огнев’юк актуалізував проблему якості підготовки фахівців, визначив орієнтири впровадження компетентнісного підходу у вищу освіту та оцінювання результатів навчання (презентаційні матеріали).

Перед професорсько-викладацьким складом Університету виступили:

  • Ковтунець Володимир Віталійович, експерт з питань законодавства Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), тема доповіді “Технології когнітивного оцінювання навчальних досягнень бакалаврів”(презентаційні матеріали);
  • Хоружа Людмила Леонідівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор, тема доповіді “Теоретичні аспекти впровадження компетентнісного підходу у вищу освіту”(презентаційні матеріали);
  • Жильцов Олексій Борисович, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, тема доповіді “Компетентнісний підхід і організація навчально-виховного процесу в Університеті”(презентаційні матеріали);
  • Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Інституту суспільства, тема доповіді “Корпоративна культура Університету очима викладачів та студентів”(презентаційні матеріали).
  • Майоренко Ганна, магістранта другого року навчання спеціальності “Початкова освіта” Педагогічного інституту.

У заключному слові ректор узагальнив питання та пропозиції, які проголосили доповідачі щодо підвищення якості сучасної університетської освіти в контексті розвитку корпоративної культури.