Images-loading

Збірники наукових праць КУБГ у наукометричній базі даних Index Copernicus

kopernikus

березень 2014 року
 м.Київ

 

 

Вітаємо! Збірники наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Педагогічний процес: теорія і практика» та українсько-польський щорічник «Освітологія / Oswiatologia» увійшли до польської міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.