Images-loading

Використання електронного журналу в контексті впровадження електронного деканату

1 квітня 2014 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б, ауд. 213

 

 

 

В Київському університеті імені Бориса Грінченка 1 квітня 2014 р. співробітниками НДЛ інформатизації освіти, під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В. для викладачів проведений методичний семінар-тренінг "Використання електронного журналу в контексті впровадження електронного деканату".

Під час семінару-тренінгу, завідувач НДЛ інформатизації освіти Буйницька О.П. ознайомила викладачів із специфікою створення та перевірки завдань, які студенти виконують з використанням системи електронного навчання LMS Moodle. Була розглянута різниця відображення завдань як зі сторони викладача так і студента. Закцентована увага була на тому, що кожний студент у системі має доступ лише до особистого журналу оцінок та коментарів викладачів щодо виконаних завдань й виставлених оцінок. Для викладача доступний журнал оцінок лише тієї групи, яка зарахована на його курс з зазначенням термінів здачі та перевірки робіт.
Завдяки додатково написаними Матасаром Є.І. (співробітником НДЛ ІО) до системи модулями для студентів у журналах оцінок відображаються всі роботи, які підлягають оцінюванню, максимальна кількість балів за кожну роботу, підсумкова кількість балів за кожний модуль із зазначенням відповідної оцінки за шкалою ECTS та відсоток виконаних завдань.
Для зручності та полегшення роботи викладача з налаштуваннями електронного журналу розроблені шаблони з усіма необхідними налаштуваннями, які імпортуються в курс. Викладачам, які працюють уже з ЕНК необхідно лише у розрахунках для поточного контролю зазначити максимальну кількість балів, яку може набрати студент за період вивчення курсу. По завершенню курсу, завдяки розробленій системі електронного деканату, є можливість сформувати відомість обліку успішності академічної групи.
Ознайомитись з матеріалами семінару-тренінгу можна, використовуючи посилання. Для отримання спільного доступу до документу, потрібно подати запит власнику.