Images-loading

Використання системи електронного деканату та електронного журналу

3 квітня 2014 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б, ауд. 213

 

 

 

3 квітня в Київському університеті імені Бориса Грінченка співробітниками НДЛ інформатизації освіти, під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В. для заступників директорів з науково-методичної та навчальної роботи, керівників навчальних відділів був проведений семінар-тренінг "Використання системи електронного деканату та електронного журналу".

Під час семінару-тренінгу завідувач НДЛ інформатизації освіти Буйницька О.П. презентувала присутнім розроблену співробітником НДЛ інформатизації освіти Матасаром Є.І. систему електронного деканату для LMS Moodle. Була закцентована увага на тому, що користувачі мають різні права доступу до системи. Зокрема, студентам доступна лише сторінка студента (власний віртуальний кабінет), на якій відображаються дисципліни на весь період навчання певного освітньо-кваліфікаційного рівня у розрізі семестрів, поточні бали по кожній із дисциплін з можливістю переходу на відповідний журнал оцінок дисципліни, форми контролю з дисциплін, форуми, до яких долучається студент та перелік всіх завдань, які необхідно виконати у поточному семестрі. Викладач у власному віртуальному кабінеті має змогу перейти на дисципліни, які викладає, з можливістю формування відомості обліку успішності групи, перегляду форумів та активності в них студентів, а також неперевірених завдань з зазначенням дати та часу їх отримання. Методист, адміністрація інститутів окрім відомостей про студентів та викладачів, які доступні у їх віртуальних кабінетах, можуть переглядати відомості про результати успішності академічних груп інститутів (поточні бали по всіх дисциплінах семестру кожного студента), перелік всіх дисциплін по семестрах за відповідним ОКР та журнал оцінок з усіх дисциплін кожного студента за весь період навчання в університеті. Адміністрації університету, окрім зазначених можливостей, доступні перелік всіх дисциплін за усіма спеціальностями з зазначенням кількості годин, форми контролю, формування як відомості обліку успішності так і зведеної відомості успішності академічної групи.
По завершенню роботи з системою електронного деканату, завідувач НМЦ стандартизації та якості освіти Леонтьєва О.В. запропонувала шляхи вдосконалення системи для зручності роботи методистів, які сподіваємось, будуть реалізовані.