Images-loading

Участь КУБГ у проекті TEMPUS «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging (ELITE)»

DSC05366з 1 грудня 2013 року по 1 грудня 2016 року

 

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка є партнером проекту TEMPUS «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging (ELITE)», що триває з 1 грудня 2013 р. по 1 грудня 2016 р. (36 місяців) .

Цільова група: ВНЗ – студенти, викладачі, тренери; адміністративний персонал; клієнти.

Учасниками проекту є 4 партнери з країн ЄС та 9 партнерів з України.

Модератором проекту є Каунаський технологічн ий університет, Каунас, Литва.

 

Партнери з країн ЄС:

 • Університет Тампере, Фінляндія
 • Університет Гринвічу, Сполучене Королівство
 • ТОВ Ranmore Consulting, Сполучене Королівство
 • Естонська бізнес- школа, Естонія

 

Партнери з України:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Національний авіаційний університет
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • HRFORUM – Асоціація з управління персоналом
 • Міністерство освіти і науки України

 

 

Мета проекту: Посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)

Завдання проекту:
1. Розробка концепції «Роль університетів у L&OD»
2. Видання електронного журналу з L&OD у ВН
3. Створення та організація роботи центрів лідерства (CLs) на базі університетів - учасників проекту в Україні.
4. Видання посібників з L&OD
5. Проведення міжнародних конференцій з L&OD
6. Організація круглих столів для ректорів університетів з L&OD
7. Проведення тренінгів з L&OD для учасників проекту
8. Проведення літньої академії лідерства для тренерів з L&OD

 

Менеджером проекту від Київського університету імені Бориса Грінченка є Валерія Робертівна Міляєва, доктор психологічних наук, доцент , завідувач НДЛ розвитку людини, яка була учасницею Study visit 1.

Study visit 1 до Каунаського технологічн ого університету ( Каунас, Литва) відбувся у межах дії проекту 14 - 18 квітня 2014 р. Мета візиту – ознайомлення з умовами реалізації проекту, системою проектного управління, європейськи м досвідом у реалізації ролі університетів в L&OD .