Images-loading

Навчальний посібник «Я – студент»

DSC05366вересень 2014 року
м. Київ

 

 

 

 

 

Щороку науковці Київського університету імені Бориса Грінченка з ініціативи ректорату готують для студентів-першокурсників навчальний посібник «Я – студент» за загальною редакцією В. О. Огнев’юка, в якому розкривається зміст першого модуля навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».

Авторський колектив посібника:

Огнев’юк В. О., Левітас Ф. Л., Клименко Н. П., Мовчун А. І. (розділ І); Безпалько О. В., Жильцов О. Б., Леонтьєва О. В., Мартиненко С. М. (розділ ІІ); Жильцов О. Б., Леонтьєва О. В. (розділ ІІІ); Караман С. О. (розділ IV); Линьов К. О., Морзе Н. В., Буйницька О. П., Варченко Л. О. (розділ V); Хоружа Л. Л., Редько С. І., Линьова І. О. (розділ VI); Сергєєнкова О. П. (розділ VII).

Метою посібника є допомога студентам увійти в нове для них навчальне середовище Університету, подолати організаційні труднощі першого року навчання, розкрити свої найкращі якості та бути лідером. У розділах висвітлено етапи становлення ідеї Університету; життєвий та творчий шлях Б.Д. Грінченка, чиє ім'я носить Університет; історію розвитку навчального закладу; подано відомості про кредитно-модульну систему навчання, портал Університету, студентську групу; розглядаються методи і прийоми роботи з інформацією уміщено тренувальні вправи, тести тощо.

Для підтримки викладання курсу «Вступ до спеціальності» в Інституційному репозиторії Університету розміщено у вільному доступі електронний варіант навчального посібника «Я – студент».

За результатами організаційної зустрічі, проведеної проректором з наукової роботи Хоружою Л. Л. та проректором з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. для обміну досвідом, створено спільноту (Гугл-групу) викладачів, що викладають дисципліну «Вступ до спеціальності».

Розділ посібника «Я - В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ» співробітниками НДЛ інформатизації освіти представлено у вигляді вікі-підручника на Вікі-порталі Університету. З питань навчання за вікі-підручником просимо звертатись у НДЛ інформатизації освіти. Сподіваємось, що розміщений матеріал буде корисний усім, хто долучається до грінченківської родини!