Images-loading

Всеукраїнський круглий стіл «Цивілізаційний вибір України: історична ретроспектива»

DSC0536618-20 листопада 2014 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

18 листопада 2014 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка в рамках Міжнародного студентського турніру з історії відбувся круглий стіл для членів журі, науковців – істориків «Цивілізаційний вибір України: історична ретроспектива». Присутні доповідали і дискутували на тему українського цивілізаційного вибору, який виникав перед українцями в ключові періоди вітчизняної історії.

У круглому столі взяли участь понад 40 відомих істориків, доктори та кандидати наук – викладачі вищих навчальних закладів, співробітники Інституту історії України та Інституту всесвітньої історії НАН України та Національного науково-дослідного інституту українознавства, студенти й аспіранти вищих навчальних закладів України. Дискусія виявилась доволі цікавою і змістовною. Особливу увагу було приділено проблемам викладання піднятих питань у загальноосвітніх навчальних закладах та вищій школі. На думку учасників, здійснити свідомий цивілізаційний вибір в Україні може тільки людина обізнана з традиціями соціокультурного розвитку Європейських країн та країн євразійської частини континенту.

З доповідями виступили доктори історичних наук Ричко Володимир Михайлович «Київська Русь: проблеми історіографії дослідження», Киридон Алла Миколаївна «Хрещення України-Руси в культурно-цивілізаційній системі координат: темпоральний модус репрезентацій», Щербак Віталій Олексійович «Руїна як наслідок браку державницької ідеології та різного бачення майбутнього України різними групами козацької старшини», Потильчак Олександр Валентинович «Україна у Другій світовій війні: проблема вибору» на тлі цивілізаційного світоглядного протистояння (окремі міркування на мікрорівні соціальної історії), Романюк Іван Миронович «Українське питання в роки Першої світової війни» та ін.

Активну дискусію викликала проблема «Політичне маркування сучасної України: проблеми державного і суспільного вибору», яку презентував доктор історичних наук, професор Троян Сергій Станіславович. В обговоренні окремих питань взяли участь студенти і аспіранти. Молоді люди презентували свої ідеї і показали свіже бачення даного питання.

Результатом круглого столу стала пропозиція щодо популяризації знань про історичні та культурні традиції українського народу, пов’язані з європейською цивілізацією від часів Київської Русі та поширення цих знань в середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах через науково-практичні семінари та круглі столи для вчителів і викладачів.