Images-loading

Викладачі кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту беруть активну участь у міжнародних наукових заходах

DSC0536614-15 листопада 2014 року
м. Бялосток, Польща

 

 

 

У польському місті Бялосток, центрі Підляського воєводства, 14-15 листопада 2014 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Естетичні аспекти літератури польських, білоруських і литовських татар (XVI–XXI ст.)», участь у якій узяли науковці з Польщі, Литви, Білорусі, Великої Британії й України. Також заочно були зачитані доповіді двох дослідниць із Татарстану (РФ). Від України єдиним представником був доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка Микола Степанович Васьків, який зачитав доповідь «“На все поглянь, осмисли все”: мотиви й образи поезії Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі)». Запитання стосувалися ролі туркменського поета в розвитку тюркських літератур, типології його творчості з кримськотатарською літературою, рецепції поезії Маґтимґули в Україні й Польщі. Першого дня конференція проходила у стінах Бялостоцької бібліотеки та у місцевому краєзнавчому музеї. Наступного дня конференція відбувалася в містечку Сокулка, де функціонує потужний осередок польсько-татарської культури. Також у цей день учасники конференції побували в мечеті та на татарському (мусульманському) кладовищі сусіднього села Богонікі. Від XIV століття на території Великого князівства Литовського проживала велика татарська діаспора. Наступний великий доплив татар відбувся у другій половині XVII ст. Досі компактні татарські поселення збереглися на білоруських, литовських і польських землях. Спільноти татар уже втратили свою мову (хоча польсько-, білорусько- і литовськомовні тексти в релігійних рукописах занотовувалися арабською графікою), але об’єднувалим чинником залишився іслам. Також цікавим феноменом стала література татарських діаспор, яка синтезувала риси етнічної автентики з традиціями літератур Польщі, Литви і Білорусі. Проблематика конференції зосереджувалася на аналізі літературно-естетичних, мовних особливостей художньої літератури та релігійно-сімейних збірників місцевих татар, історії діаспор, їх взаємин із сусідами, становлення і розвитку мистецтва, наукових татарознавчих досліджень. Також ішлося про зв’язки місцевих татар і їх літератури з іншими тюркськими мовами й літературами, їх типологію. За час роботи конференції вдалося налагодити тісні наукові зв’язки з літературознавцями й мовознавцями Польщі, Литви, Білорусі й Великобританії.