Images-loading

Науково-методологічний семінар: «Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти»

DSC0536602 лютого 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

2 лютого 2015 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшов науково-методологічний семінар «Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти». З вступним словом до учасників семінару звернувся Віктор Олександрович Огнев’юк, ректор Університету. Віктор Олександрович наголосив на необхідності створення нових освітніх і робочих програм, застосування нових підходів в організації навчального процесу, зростання питомої ваги тренінгів, практичних занять тощо.

Продовжила семінар Жанна Василівна Таланова, д. пед. наук, доцент, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. Жанна Василівна коротко ознайомила з метою, основними завданнями та напрямами діяльності Еразмуз+ офісу та запропонувала до уваги спільну з Юрієм Михайлович Рашкевичем, д. т. наук. проф., проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків НУ «Львівська політехніка» презентацію «Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти». У презентації велика увага була приділена визначенню студентоцентрованого навчання, його основним категоріям, методології побудови освітніх програм, поняттю, а також особливостям вищої освіти європейського простору. Після доповіді Жанна Василівна відповіла на запитання аудиторії та роз’яснила окремі аспекти презентації.

Олексій Борисович Жильцов,проректор з науково-методичної та навчальної роботи представив проект тимчасового положення про організацію освітнього процесу у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Олексій Борисович ознайомив колектив Університету із загальними положеннями, нормативно-правовим забезпеченням освітнього процесу, термінологією, рівнями та ступенями вищої освіти, стандартами, а також внутрішньою системою забезпечення якості вищої освіти відповідно до нового тимчасового положення.