Images-loading

Зустріч Ректора Огнев’юка В.О. та проректорів Університету з викладачами

DSC0536620 лютого 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

20 лютого 2015 року відбулася зустріч Ректора Огнев’юка В.О. та проректорів Університету з викладачами, готовими з наступного навчального року розпочати викладання англійською мовою. У ході зустрічі були обговорені питання створення англомовних навчально-методичних матеріалів та освітніх програм, які сприятимуть формуванню іншомовної компетенції студентів та дозволять значно підвищити рівень їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Викладання англійською або іншими європейськими мовами сприятиме інтеграції Київського університету імені Бориса Грінченка в міжнародну університетську спільноту та відкриє нові можливості щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.