Images-loading

Засідання редакторів наукових періодичних видань університету

preview 11 03 str rozv osv18 березня 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

18 березня 2015 р. відбулося засідання редакторів наукових періодичних видань Київського університету імені Бориса Грінченка. Засідання відкрила Л.Л. Хоружа, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи. Вона окреслила основні завдання засідання: реалізація комплексу заходів щодо включення провідних журналів Університету до міжнародних наукометричних баз даних, здійснення кореляції змісту та оформлення журналів з міжнародними вимогами та ін.

З повідомленням виступила С.М. Лобода, доктор педагогічних наук, професор, яка розкрила основні кроки реалізації зазначених заходів: отримання ідентифіаторів цифрових об’єктів DОІ та електронних ІSSN, реєстрація Університетських журналів у базах даних Ulrich's Periodicals і EBSCO, підготовка англомовних версій журналів, а також визначення їх редакційної політики відповідно до вимог і рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій COPE, а також Європейської асоціації наукових редакторів EASE.

У процесі обговорення учасники засідання розглянули проект „Положення про наукові періодичні видання Київського університету імені Бориса Грінченка”, а також підтримали ідею створення координаційної ради редакторів наукових періодичних видань Університету, яка буде опікуватися питаннями змісту видань, здійснювати контроль і координацію за дотриманням чинних українських і міжнародних стандартів і вимог щодо наукових періодичних видань.