Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри»

IMG 282914 травня 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка 13-Б

 

 

 

 

14 травня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри».

У роботі конференції взяли участь провідні науковці України та Республіки Польща.

Відкрив конференцію вступною промовою Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, в якій привітав усіх учасників заходу, побажав їм плідної праці та висловив свої наукові ідеї щодо компетентнісного підходу в освіті. Після чого відбулося урочисте нагородження грамотами Університету студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 н.р. та їх наукових керівників.

Модератор пленарного засідання конференції Хоружа Людмила Леонідівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор, закликала усіх учасників до активної дискусії та продукування наукових ідей щодо компетентнісно зорієнтованої освіти.

Завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Чернуха Надія Миколаївна виступила з презентацією монографії «Компетентнісно-зорієнтована освіта: якісні виміри». Вона зазначила, що в цьому україно-польському науковому доробку розглянуто компетентнісних підхід як сучасна парадигма розвитку освіти, окреслено основні аспекти підготовки фахівців на компетентнісних засадах, міждисциплінарні підходи реалізації компетентнісно зорієнтованої освіти.

З доповіддями на пленарному засіданні конференції виступили: Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор (тема доповіді «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів»); Стефан Мешальський, ректор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), доктор хабілітований гуманістичних наук у галузі педагогіки, професор звичайний (тема доповіді «Інтерактивність навчання та соціальні компетенції вчителя»); Помиткіна Любов Віталіївна, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, доктор психологічних наук, доцент (тема доповіді «Психологічні особливості реалізації компетентністного підходу в освіті»); Наталія Беднарська, науково-дидактичний співробітник (ад’юнкт) Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), доктор наук у галузі педагогіки (тема доповіді «Основні положення навчання з використанням нових інформаційних технологій як запрошення до дискусії щодо компетенцій сучасного вчителя»); Котенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан, освітні перспективи»).

Продовжив конференцію науковий дискурс «Розвиток вищої освіти в Україні та Польщі: від національних традицій до європейських стандартів», модератором якого стала Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Під час дискурсу з доповіддю виступили Сидорчик Руслана, Бабенко Світлана, Тимошенко Таїса, студенти-магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи» Гуманітарного інституту київського університету імені Бориса Грінченка, які презентували свої наукові дослідження на тему «Університетська освіта: зарубіжний досвід (країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Японія)».

Далі відбулася дискусія провідних науковців Університету та Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, республіка Польща) під час якої учасники окреслили основні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та Польщі, зокрема, підготовки кадрів вищої кваліфікації, діяльності національних агенцій з оцінки якості вищої освіти, підняття престижу педагогічної професії, відбору абітурієнтів, які вступають на педагогічні спеціальності тощо.

 

Інтерв'ю Стефана Мешальського