Images-loading

Перші соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни Звєрєвої

Учні Звєрєвої І.Д.20 травня 2015 року
м. Київ  

 

 

 

20 травня спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України відбулись Перші соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни Звєрєвої.

На заході були присутні представники центру «Ла Страда-Україна», представники cоціальної служби для сім’ї, дітей та молоді; директор центру по роботі з дітьми Танцюра В.А., магістранти, аспіранти, викладачі Київського університету імені Бориса Грінченка. Також представники з різних ВНЗ України:

1. Житомирського державного університету імені Івана Франка

2. Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

3. Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя

4. Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

5. Запорізького національного університету

6. ВНЗ «Українського католицького університету»

7. ДВНЗ «Криворізького національного університету»

8. Дрогобицького Педагогічного університету

9. Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

10. Бердянського педагогічного університету

11. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

12. Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

13. Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

14. Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

15. Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

16. Уманського педагогічного університету

17. Харківського педагогічного університету

18. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

19. Київського національного лінгвістичного університету

20. Інституту проблем виховання НАПН України

21. НПУ імені М.П. Драгоманова

Соціально-педагогічні читання розпочалися з теплих слів пам’яті колег та учнів видатного науковця і талановитої людини – І.Д. Звєрєвої. Зі словами привітання учасників конференції виступили: Сухомлинська Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України; Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України; Босенко Маріанна Іванівна – директор гімназії № 48 м. Києва, Народний вчитель України.

На пленарному засіданні обговорювались проблеми та якість соціально-педагогічних досліджень, методологічні позиції розвитку соціальної педагогіки, вивчення та забезпечення інтересів дитини як пріоритет соціально-педагогічної роботи, розкрито сутність та моделі сімейного патронату.

Продовженням соціально-педагогічних читань був круглий стіл «Актуальні проблеми соціальної педагогіки як науки та спеціальності», модератором якого була Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під час круглого столу обговорювалось питання можливості включення соціального педагога до чинного переліку від 29 квітня 2015 року. Прийнято резолюцію від завідувача кафедри соціальної педагогіки з рекомендацією включення спеціальності соціальна педагогіка до цього переліку. Обговорювались загальні підходи до формування фахових компетентностей соціального педагога та базового блоку навчальних дисциплін для спеціальності соціальна педагогіка.

Також для гостей, викладачів та студентів Інституту людини були запропоновані майстер-класи:

 

1. Організація профілактичної роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті із законом

Організатор: Журавель Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.

На заході було висвітлено специфіку залучення до профілактичних послуг і програм вказаної категорії підлітків на основі досвіду Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».

У ході майстер-класу розглядалися особливості цієї категорії підлітків, структура та зміст профілактичної програми «Вчимося бути здоровими», що розроблена спільно з Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також алгоритм її впровадження серед неповнолітніх у виховних колоніях, СІЗО, інших організацій, що впроваджують програми та послуги для підлітків, які перебувають на профілактичних обліках.

 

2. Комплексна програма виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах з протидії торгівлі людьми

Організатор: Цюман Тетяна Перівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під час майстер-класу обговорювались результати реалізованого проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» Фонду «Благополуччя дітей». Представлено програму виховної роботи з питань протидії торгівлі з людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Програма розроблена для педагогів, учнів, батьків. Наведені яскраві приклади з реалізації проекту. Учасники майстер-класу отримали нові знання та позитивні емоції.

 

3. Моделювання волонтерських програм

Організатор: Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під час заходу були розглянуті наступні питання:

– створення та впровадження волонтерських програм;

– забезпечення діяльності волонтерських груп;

– організація діяльності волонтерів (критерії відбору волонтерів, мотивація волонтерів, супервізія та менторська підтримка тощо);

– підготовка координаторів волонтерських груп.

 

4. Міжнародні стандарти здійснення освітньої діяльності в період військового конфлікту. Досвід їх впровадження в Україні.

Організатор: Ковальчук Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, віце-президент Центру "Ла Страда-Україна"

У ході майстер-класу обговорювались важливі питання сьогодення, з якими кожен з нас змушений стикатись, а саме: про країну під час війни, як розповісти дитині про війну, як допомогти адаптуватись переселенцям, де знаходити ресурси для допомоги, що робити, коли в місто заїхали танки, а у школі проходить навчання, специфіка підготовки психологів, соціальних педагогів, вчителів у сучасній країні.

Перші соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни Звєрєвої завершились плідним обговоренням доповідей та майстер-класів, а також врученням сертифікатів учасникам заходу.

 

Програма