Images-loading

Літня школа лідерства в межах виконання завдань проекту ELITE

DSC 3765

4 - 8 вересня 2015 року
м.Тернопіль

  

 

 

04 08 вересня 2015 року відбулася Літня школа лідерства в межах виконання завдань проекту«Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Учасниками були експерти проекту від Київського університету імені Бориса Грінченка співробітники НДЛ культури лідерства Міляєва В.Р., Лебідь Н.К., Бреус Ю.В., Сударкін О.В. та кафедри управління Інституту суспільства Линьов К.О., Поспєлова Т.В. Також у роботі Школи взяли участь європейські партнери.

Сесії Літньої школи лідерства відбувалися в трьох групах:

«Лідерство в освіті»–Університет Тампере (Фінляндія), Київський університет імені Бориса Грінченка,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

«Лідерство в бізнесі» – Університет Гринвічу (Великобританія) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний авіаційний університет, Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова.

«Лідерство в державному управлінні» – Каунаський технологічний університет (Литва), Національна академія державного управління при Президентові України, Донецький державний університет менеджменту.

У ході Літньої школи було виконано такі завдання:

  • презентація авторами навчальних посібників, підготовлених в межах виконання поточних завдань проекту ELITE;
  • проходження сертифікації експертів – учасників проекту ELITE;
  • ознайомлення з досвідом роботи Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка;
  • участь у відкритті Центру лідерства в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, головним завданням якого є розробка теоретичних засад, методологічних принципів, практичних рекомендацій з формування, професійної підготовки й належного розвитку управлінців -лідерів серед майбутніх фахівців, науково-педагогічних працівників і співробітників університету.

Наприкінці сесії Літньої школи лідерства експерти отримали сертифікати проходження Літньої школи лідерства та інформацію щодо подальших перспектив реалізації проекту.