Images-loading

Угода про співпрацю з Остравським університетом

1

29 вересня 2015 року
м. Київ

  

 

  

 

29 вересня 2015 року відбулася офіційна зустріч представників Київського університету ім. Бориса Грінченка - учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet 7ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та ісвіти (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України , проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В., доктор філологічних наук, доцент, зав. кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Махачашвілі Р.К.) з Ректором Остравського університету, м. Острава, Чехія – доктром мед. наук, професором Я. Лата, та проректором з міжнародних зв"язків – доктором суспільних наук, професором Д. Яндачка.

Остравський університет в місті Острава був створений на основі Педагогічного коледжу , відкритого в 1953 році. В результаті реорганізації 28 вересня 1991 був заснований класичний університет.

Не дивлячись на недовгий період свого існування університет зміг перетворитися в конкурентоспроможну наукову та освітню установу.

На сьогоднішній день навчання в університеті здійснюється за бакалаврськими , магістерськими , подовженими магістерськими і докторськими програмами. Структура університету налічує 6 факультетів та 2 науково-дослідні інститути (філософський факультет, педагогічний факультет, медичний факультет, природознавчий факультет, факультет мистецтв,факультет соціальних наук).

В рамках зустрічі з керівництвом Остравського університету було підписано офіційну двосторонню угоду про наукове та академічне співробітництво між Остравським університетом та Київським Університетом ім. Бориса Грінченка.
В межах цієї угоди представниками університетів розробляється дорожня мапа конкретних напрямків та проектів партнерства.

Напрямки партнерсва залучають загальноуніверситетські формати співпраці:
- створення міжнародного консорціуму університетів для реалізації науково-дослідних проектів рамкової програми Горизонт 2020 в межах наукових напрямків, осередків та шкіл, що розбуовані в КУБГ та Остравському університеті, -

- створення міжнародного консорціуму університетів для реалізації PhD (докторантської) програми за напрямком "Інформаційно-комунікативні технології освіти",
- запуск міжнародної програми магістрської спеціалізації "Менеджер електронного навчання" (із залученням Сілезького університету, Польша),
- співпраця у галузі інформатизації освіти, розбудови відкритих освітніх електронних просторів,

- співпраця у галузі соціальних академічних проектів (Університет третього віку, соціальна програма КУБГ З Києвом і для Києва)

- спільний проект освітньої роботи з обдарованою молоддю,

- залучення студентів та академічного складу КУБГ до програми академічної мобільносіті Еразмус+ у Остравському університеті (напрямки: Інформаційно-комунікативні технології освіти, соціо-гуманітарні науки - європейські студії, англійська, романська, германська філологія, переклад, міжкультурна комунікація).