Images-loading

Ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка - учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet

3

12 вересня - 13 жовтня 2015 року
Остравський університет, м. Острава, Чехія

  

 

  

 

З 12 вересня по 13 жовтня 2015 року відбувалася ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка - учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В., доктор філологічних наук, доцент, зав. кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Махачашвілі Р.К.) в Остравському університеті, м. Острава, Чехія.

Остравський університет в місті Острава був створений на основі Педагогічного коледжу, відкритого в 1953 році. В результаті реорганізації 28 вересня 1991 був заснований класичний університет.

За достатньо недовгий період свого існування університет зміг перетворитися в конкурентоспроможну, інноваційну наукову та освітню установу.

На сьогоднішній день навчання в університеті здійснюється за бакалаврськими, магістерськими, подовженими магістерськими і докторськими програмами. Структура університету налічує 6 факультетів та 2 науково-дослідні інститути (філософський факультет, педагогічний факультет, медичний факультет, природознавчий факультет, факультет мистецтв, факультет соціальних наук).

Завдання та програма циклу ротації передбачала участь міжнародної дослідницької групи проекту IRNet у цілій низці наукових та освітніх заходів.

Зокрема, учасники проекту виступили з доповідями та долучилися до секційних дискусій на міжнародних наукових конференціяхInformation and Communication Technologies in Education 2015 (Рожнов, Чехія) та Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (Чешин, Польша).

Дослідники були запрошені на засідання спеціалізованої вченої ради Педагогічного факультету Остравського університету із захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з профілю «Інформаційно-кумунікативні технології в навчанні».

Були долучені до роботи наукових семінарів студентів та аспірантів (PhD students) Педагогічного факультету Остравського університету, на яких було представлено та обговорено доробок та плани подальшої роботи молодих науковців.

Представники Київського університету імені Бориса Грінченка мали нагоду презентувати свій університет та систему освіти і наукової діяльності України на Відкритій ночі вчених – заході для популяризації роботи вищих навчальних закладів серед міської громади м. Острава, на відкритих заняттях зі студентами старших курсів кафедри інформаційно-комунікативних технологій в навчанні. Майбутніх педагогів особливо зацікавили структура ступенів шкільної освіти в Україні, можливості та напрямки академічної мобільності.

В рамках роботи проекту IRNet представники університету взяли участь в роботі низки наукових семінарів та робочих зустрічей з проблем формуючого оцінювання, системи та експертної оцінки ІКТ інструментів для формування навичок колаборації, комунікації, навчання на дослідній основі.

В рамках зустрічі з керівництвом Остравського університету було також підписано офіційну двосторонню угоду про наукове та академічне співробітництво між Остравським університетом та Київським Університетом імені Бориса Грінченка.

Напрямки партнерсва залучають загальноуніверситетські формати співпраці:

  • створення міжнародного консорціуму університетів для реалізації науково-дослідних проектів рамкової програми Горизонт 2020 в межах наукових напрямків, осередків та шкіл, що розбуовані в КУБГ та Остравському університеті,
  • створення міжнародного консорціуму університетів для реалізації PhD (докторантської) програми за напрямком "Інформаційно-комунікативні технології освіти",
  • запуск міжнародної програми магістрської спеціалізації "Менеджер електронного навчання" (із залученням Сілезького університету, Польша),
  • співпраця у галузі інформатизації освіти, розбудови відкритих освітніх електронних просторів,
  • співпраця у галузі соціальних академічних проектів (Університет третього віку, соціальна програма КУБГ З Києвом і для Києва)
  • спільний проект освітньої роботи з обдарованою молоддю,
  • залучення студентів та академічного складу КУБГ до програми академічної мобільносіті Еразмус+ у Остравському університеті (напрямки: Інформаційно-комунікативні технології освіти, соціо-гуманітарні науки - європейські студії, англійська, романська, германська філологія, переклад, міжкультурна комунікація).

В межах цієї угоди представниками університетів розробляється дорожня мапа конкретних напрямків та проектів подальшого партнерства.