Images-loading

Перші успіхи у складанні сертифікаційних іспитів від компанії Microsoft

vitannia mita

жовтень 2015 року
м. Київ

 

 

 

У рамках співпраці з корпорацією Microsoft IT Academy співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка отримали можливість на безкоштовне складання сертифікаційних іспитів у категорії «Професійний розвиток навичок» із трьох ліній розвитку:

  • Microsoft Office Specialist (MOS) - Сертифікат MOS підтверджує практичні знання продуктів Office;
  • Microsoft Technology Associate (MTA) - Сертифікат MTA підтверджує основні технологічні знання з комп’ютерних наук та ІТ-інфраструктури;
  • Microsoft Certified Educator (MCE) - Сертифікат MCE підтверджує загальну технічну грамотність викладачів, необхідну для надання студентам комплексного навчання з можливістю їх адаптації під конкретні завдання.

За результатами проведеного в Університеті конкурсу обрано 30 науково-педагогічних співробітників, які опанувавши розроблені та надані Microsoft навчальні ресурси підвищать рівень сформованості ІК-компетентності.

Протягом жовтня 2015 р. виявили бажання складати сертифікаційні іспити найсміливіших три викладача. Переважна більшість складатиме їх у листопаді.

Сертифікаційні іспити вже подарували першу перемогу на шляху вдосконалення. Вітаємо Цибулько Інну Олександрівну, старшого викладача кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини з успішним складанням сертифікаційного іспиту (MCE), який підтверджує володіння ІКТ та використання технології у викладацькій діяльності, згідно рекомендацій UNESCO ICT Competency Framework for Teachers! 

 

Результи конкурсу на проходження сертифікаційних іспитів у рамках Microsoft IT Academy

 

 Certificate sertiport