Images-loading

Науковий семінар «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти»

14

3 грудня 2015 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

У рамках Грінченківської декади 03 грудня 2015 року кафедра теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв провела науковий семінар «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти». Учасниками заходу стали викладачі, магістранти, аспіранти кафедри та викладачі Університетського коледжу.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор, яка наголосила на необхідності інноваційного розвитку вищої мистецької освіти. На основі концепцій сучасних європейських та вітчизняних учених було співставлено дві парадигми освіти: традиційну та інноваційну.

З доповідями на семінарі виступили провідні мистецтвознавці – Вишинський Віталій Володимирович, доцент кафедри теорії і методики музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, композитор (тема доповіді «Постмодернізм у сучасному музичному мистецтві»); Ізваріна Олена Миколаївна, професор кафедри теорії і методики музичного мистецтва, доктор мистецтвознавства (тема доповіді «Постмодернізм як категорія культурології») та представники наукової школи доктора педагогічних наук, професора Олексюк Ольги Миколаївни – Соболь Наталія Віталіївна, асистент кафедри теорії і методики музичного мистецтва (тема доповіді «Парадигма постмодерну у сучасній мистецькій освіті»); Бондаренко Лариса Анатоліївна, доцент кафедри теорії і методики музичного мистецтва, кандидата педагогічних наук (тема доповіді «Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва») та Ткач Марія Михайлівна, доцент кафедри теорії і методики музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук (тема доповіді «Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті постнекласичної мистецької педагогіки»).

Для обговорення Ольга Миколаївна Олексюк запропонувала учасникам наукового семінару проблемне питання: «Чи зможе компетентнісний підхід сприяти розвитку постнекласичної мистецької освіти?». Усі бажаючі взяли активну участь в його обговорені, висловили своє бачення щодо перспектив становлення постнекласичної мистецької освіти.