Images-loading

Збори співробітників науково-дослідних лабораторій Університету

IMG 294901 лютого 2016 року
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

 

 

 

01 лютого в залі засідань Вченої ради Університету відбулися збори співробітників науково-дослідних лабораторій, на яких було заслухано звіти про діяльність за період існування НДЛ, окреслено перспективні напрями роботи на поточний календарний рік, обговорено нагальні питання функціонування НДЛ.

Збори пройшли під головуванням ректора Університету, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Віктора Олександровича Огнев’юка, який наголосив на важливій місії та значенні науково-дослідних лабораторій як осередків наукових досліджень в Університеті й вітчизняній науці загалом.

Досягнення та перспективи діяльності НДЛ презентували:

­Світлана Олександрівна Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Валерія Робертівна Міляєва, завідувач НДЛ лідерства, доктор психологічних наук, професор;

Оксана Петрівна Буйницька, завідувач НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

Антоніна Іванівна Мовчун, завідувач НДЛ грінченкознавства, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України;

Світлана Володимирівна Івашньова, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук;

Михайло Юрійович Відейко, завідувач новоствореної науково-дослідної лабораторії археології (протокол засідання Вченої Ради Університету № 13 від 17.12.2016 р.), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

Ольга Сергіївна Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти, кандидат політичних наук.

Завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти О.С.Виговська ознайомила присутніх зі специфікою подання аплікацій на здобуття грантів, запропонованих рамковими програмами Європейського Союзу – HORIZON 2020 та ERASMUS+. Проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент Наталія Миколаївна Віннікова наголосила на необхідності підвищення результативності досліджень, які здійснюються науково-дослідними лабораторіями, активізації участі співробітників науково-дослідних лабораторій у міжнародних наукових проектах та оприлюднення результатів досліджень НДЛ у провідних наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.