Images-loading

Тренінг змістового модуля «Лідерство» для керівників у межах реалізації програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка

DSC0243602 - 03 лютого 2016 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

  

 

 

02-03 лютого відбувся тренінг змістового модуля «Лідерство» для керівників у межах реалізації програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тренером виступила Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач НДЛ культури лідерства.

Мета тренінгу: розвиток лідерської компетентності сучасного керівника у сфері освіти.

У результаті проходження тренінгу учасники:

  • поглибили розуміння сутності лідерства відповідно до положень компетентнісного підходу;
  • проаналізували «лідерство», як новою управлінську парадигму;
  • здобули навички трансформації стилів управління, ефективної реалізації управлінських функцій тощо;
  • вдосконалили уміння ділової комунікації керівника, зокрема – здійснення управлінського впливу;
  • актуалізували мотивацію особистісного зростання керівника.

Тренінг пройшов в атмосфері щирості, зацікавленості та емоційного піднесення.

Дякуємо учасникам за активну участь у заході.