Images-loading

Акредитація англійської філології

Акредитація англійської філології29 - 31 березня 2016 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

З 29 по 31 березня експертна комісія на чолі з проф. Бабелюк О.А. оцінює роботу фахових кафедр у підготовці філологів з англійської мови та літератури.

У ці дні проходить експертиза підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з англійської мови та літератури. Комісію експертів очолила професор Дрогобицького державного педагогічного університету, доктор філологічних наук Бабелюк О.А., до комісії увійшли також професор Запорізького національного університету д.ф.н. Приходько Г.І. та професор Харківського національного університету Морозова О.І. Експерти ознайомилися з матеріальною базою та змістовими компонентами навчання студентів, кадровим складом, програмами, освітніми профілями, перевірили якість підготовки майбутніх філологів. За наслідками роботи комісії зроблено висновки про рівень навчальної діяльності викладачів та студентів та надані рекомендації щодо покращення академічної та наукової діяльності випускових кафедр.