Images-loading

Збори аспірантів набору 2016 року

IMG 323016 вересня 2016 року
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

 

 

 

16 вересня 2016 року у Київському університету імені Бориса Грінченка відбулись збори аспірантів набору 2016 р. очної та заочної форм навчання.

У ході зборів було роз’яснено основні положення Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, які регламентують виконання індивідуального плану та освітньо-наукових програм здобувачами ступеня доктора філософії; окреслено особливості оформлення індивідуальних навчальних планів аспірантами; наголошено на важливості дотримання термінів затвердження тем дисертаційних досліджень та проходження атестацій. Також роз’яснено низку організаційних питань, пов’язаних із навчанням в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Бажаємо аспірантам-грінченківцям набору 2016 року успішного навчання та наукових здобутків!