Images-loading

Перше засідання Вченої ради Університету у новому складі

zasidannia VR novyj sklad 227 жовтня 2016 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

27 жовтня відбулося перше засідання Вченої ради Університету у новому складі, утвореного відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту». Згідно з п. 62 Статуту Університету та п. 2.3. Положення про Вчену раду Університету загальний склад Вченої ради становить 57 осіб, з поміж яких 26 осіб увійшли до складу за посадами, інші – виборні представники: 24 особи з числа працівників Університету (обраних Конференцією трудового колективу Університету), 6 осіб з числа студентів (обрані студентами шляхом прямих таємних виборів) та 1 особа з числа аспірантів, докторантів (обрана Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету). Вчена рада Університету утворена строком на 5 років.

Засідання розпочав Фелікс Львович Левітас, голова Конференції трудового колективу Університету, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти. Із запрошених гостей була присутня Біба Лариса Миколаївна, начальник відділу правового забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Члени Вченої ради прочитали вголос та підписали «Зобов’язання члена Вченої ради», в якому йдеться про те, що кожен з них, приймаючи на себе обов’язки члена Вченої ради, усвідомлює особисту відповідальність перед колективом за виявлену довіру у виробленні та прийнятті рішень, які відповідатимуть Цінностям, Місії і Візії Університету, та зобов’язується чесно і безкорисливо служити людині, громаді, суспільству.

Наступним важливим моментом було підписання членами Вченої ради Декларації про академічну доброчесність та Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури. Також було прийнято рішення протягом місяця підписати зазначені декларації у структурних підрозділах Університету.

Згідно з п. 2.1. Положення про Вчену раду, «її голова обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради». Тому після процедури висунення, обговорення та таємного голосування, головою Вченої ради Університету було обрано Віктора Олександровича Огнев’юка, ректора, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України.

Далі засідання Вченої ради Університету відбувалось під головуванням Віктора Олександровича відповідно до порядку денного.

Голова Вченої ради Університету В.О.Огнев’юк привітав членів Вченої ради: Світлану Олександрівну Сисоєву, завідувача НДЛ освітології, доктора педагогічних наук, професора, з обранням дійсним членом (академіком) НАПН України, а Михайла Юрійовича Відейка, завідувача НДЛ археології, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, з отриманням диплому доктора історичних наук.

Т.В.Поспєлова, завідувач кафедри управління, доктор наук з державного управління, доцент, доповіла про систему підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Питання було обговорено та прийнято конструктивні рішення.

На засіданні були затверджені положення та логотипи новостворених інститутів і факультетів.

Важливим питанням порядку денного було обговорення та затвердження теми науково-дослідної лабораторії культури лідерства, з якого доповіла В.Р.Міляєва.

Одностайним рішення Вченої ради, за результатами таємного голосування, рекомендовано О.П.Петрикову, заслуженого діяча мистецтв України, до присвоєння їй вченого звання доцента кафедри академічного та естрадного вокалу.

З метою забезпечення відкритості роботи Вченої ради Університету її засідання транслювалось онлайн на сайті Університету та на YouTube. Відеозйомку засідання можна переглянути за посиланням.