Images-loading

Координаційна нарада керівників інститутів, факультетів, коледжу, завідувачів кафедр, НДЛ, голів циклових комісій

Координаційна нарада керівників інститутів, факультетів, коледжу, завідувачів кафедр, НДЛ, голів циклових комісій02 лютого 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

02 лютого 2017 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Координаційна нарада керівників інститутів, факультетів, коледжу, завідувачів кафедр, НДЛ, голів циклових комісій.

Нараду відкрив В.О. Огнев'юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, який наголосив, що сучасний університет повинен готувати успішних людей, здатних вирішувати комплексні проблеми, працювати в команді, бути креативними, ініціативними, підприємливими і постійно вдосконалювати себе. Це зумовлює необхідність розробки та впровадження в Університеті Грінченка нової освітньої стратегії, яку на Координаційній нараді презентував О.Б. Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент. С.О. Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, у своєму виступі розкрила особливості організації навчання у провідних країнах світу, актуалізувавши своєчасність розробки нової освітньої стратегії в Університеті Грінченка.

Університет як осередок освіти і науки потребує нової стратегії як в навчальній, так і у дослідницькій діяльності. Про підвищення якості наукових досліджень, які здійснюються в Університеті, у своєму виступі говорила Н.М. Віннікова, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент.

В обговоренні кожного питання взяли участь керівники інститутів, факультетів, завідувачі кафедр та НДЛ. Були висловлені пропозиції щодо утворення робочих груп для розробки окремих питань впровадження нової освітньої стратегії, проведення адаптаційних тренінгів та консультацій від проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Н.В. Морзе та НДЛ інформатизації освіти, проректора з науково-методичної роботи та розвитку лідерства, доктора філологічних наук, професора О.Є. Бондаревої та завідувача НДЛ культури лідерства, доктора психологічних наук, професора В.Р. Міляєвої.

Координаційна нарада завершилася обговоренням Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету).

 

10 навичок успішних людей

Про нову освітню стратегію

Особливості організації навчання у провідних країнах світу

Про підвищення якості наукових досліджень