Images-loading

Всеукраїнська наукова конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)»

Всеукраїнська наукова конференція  «Людина, етнос, нація в світовій історії:  державотворчі процеси на євразійському просторі  (ХІХ – початок ХХІ століття)»16 березня 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

 

  

16 березня 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)».

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили:

Василь Ткаченко , доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України;

Ігор Срібняк , доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка;

Василь Ткаченко , доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України (тема доповіді «Національна ідентичність і суспільна безпека України»);

Володимир Розумюк , кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України (тема доповіді «Проблема формування національної держави: теоретичний аспект»);

Геннадій Надтока, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Російська православна церква на пострадянському просторі: тенденції конфесійної та політичної еволюції»);

Гуменюк Олена , кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920-ті – 1939 р.»).

Распутіна Лідія , магістранта Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Скарби з монетами І–V століть як джерело вивчення зв’язків населення середнього Подніпров’я із осередками Античності»).

Пленарне засідання конференції завершилось презентацією монографії Ігоря Срібняка «Енциклопедія полону: українська Tuchola» (Київ-Париж, 2017. – 156 с.), якою кафедра всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка започаткувала міжнародний науково-освітній проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПОЛОНУ».

Після завершення пленарного засідання робота конференції була продовжена у секціях:. «Українсько-польські взаємини»; «Всесвітня історія»; «Історія України»; «Орієнталістика»; «Соціум».

Усі бажаючі взяли активну участь в обговорені актуальних питань державотворчих процесів на євразійському просторі ХІХ – початку ХХІ століття.

Дякуємо учасникам за конструктивний науковий діалог.