Images-loading

Відзначення Всесвітнього дня психічного здоров‘я в Інституті людини

Відзначення Всесвітнього дня психічного здоров‘я в Інституті людини10 жовтня 2017 р.
м.Київ, бульвар І.Шамо, 18/2

 

 

 

 

10 жовтня 2017 року пройшов День кафедри практичної психології, приурочений до Всесвітнього дня психічного здоров’я.

Співробітниками кафедри та колегами з партнерських закладів було проведено серію заходів, учасниками яких стали студенти та співробітники Інституту людини.

Інтерактивний семінар «Поняття індивідуальної логіки в адлеріанському консультуванні»

Модератори заходу:

Пержу С.І., голова секції індивідуальної психології А.Адлера Київського осередку Української спілки психотерапевтів

Маланьїна Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

На семінарі було обговорено принципи адлеріанського консультування, поняття життєвої стратегії та рішень, які ми приймаємо згідно з цією стратегії. Учасники за допомогою практичних вправ, аналізу різних установок спробували віднайти свої пріоритетні потреби. На прикладі ранніх спогадів було продемонстровано процедуру пошуку особистої логіки, якою можуть керуватися люди в своїй поведінці та вчинках.

Майстер-клас «Діалогічний метод у консультуванні»

Модератор заходу:

Клібайс Т.В. кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

На майстер-класі були присутні студенти – майбутні психологи та аспіранти. Ними з інтересом була сприйнята інформація про діалогічний підхід в психологічному консультуванні та його методи: діаналіз та діалогічний метод Соколової О.Т.

Близькі учасникам виявилися принципи діалогічного підходу: спрямування клієнта на загальнолюдські цінності, емпатична увага до клієнта, сприйняття клієнта як суб’єкта консультування, використання символів в роботі консультанта. Активно включились учасники майстер-класу і в продемонстровану практичну робота в межах діаналізу та діалогічного методу Соколової О.Т.

Тренінгове заняття «Криза ідентичності та її роль у становленні успішної особистості»

Модератор заходу:

Краєва О.А.. кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології

Мета тренінгу полягала в ознайомленні з психологічними складовими ідентичності, визначенні аспектів кризи ідентичності, сприянні подоланню кризи ідентичності, розширенні репертуару ресурсів та ресурсних станів учасників тренінгової групи.

Тренінг сприяв важливості усвідомленню власного психологічного стану в кризі, актуалізації найбільш значущих особистісних реакцій кожного учасника групи, щодо переживання проблеми кризи ідентичності, активізації позитивних якостей та репертуару ресурсів.

Учасники тренінгу мали нагоду «тут і зараз» попрацювати над усвідомленням психологічних ознак власної унікальної та неповторної ідентичності, аналізом матриці ідентичності за допомогою запропонованих практично-орієнтованих вправ. Змогли розширити межі розуміння себе, власної «тіньової» сторони особистості та оволодіти репертуаром методів та шляхів самокорекції.

Наприкінці, учасники отримали не лише позитивні враження та емоції від групової тренінгової роботи, але й набір ресурсних станів, які сприятимуть досягненню успіху в професійному становленні та особистісному житті.

Майстер-клас «Арт-терапія в діяльності практичного психолога»

Модератори заходу:

Скнар О.М., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України, член правління Всеукраїнської арт- терапевтичної організації.

Музиченко І.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Захід розпочався із знайомства та короткого повідомлення про можливості арт-терапії. Далі відбулась робота з метафоричними картами. Студенти 4 курсу спеціальності «Практична психологія» отримали завдання – вибрати інтуїтивно карту та розмістити її на папері, продовживши малюнок. Далі Скнар О.М. демонструвала різні методи роботи з такими малюнками. Потім студенти ставили питання, які їх цікавили. Завершуючи захід, студенти подякували Скнар О.М. за проведений майстер-клас та висловили побажання зустрітись наступного разу для ознайомлення з іншими методами арт-терапії.

Інтерактивний семінар «Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів»

Модератор заходу:

Старинська Н.В. , кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Під час семінару студенти із зацікавленням прослухали міні-лекції за темами «Самоактуалізація та її значення в житті людини», «Особливості креативності в руслі самоактуалізації»; прийняли участь у мозковому штурмі, який був спрямований на складання словесного портрету та образу самоактуалізованої особистості; активно та жваво виконували тренінгові вправи.

Семінар «Психолого-медико-педагогічн а консультація»

Модератори заходу:

Стефаненко Н.І., старший викладач кафедри практичної психології;

Гафіатуліна А.В., викладач кафедри практичної психології;

Ярова Г.О., керівник Психолого-медико-педагогічної консультації Оболонського району м. Києва.

Випускниця кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка 2011 року, а нині висококваліфікований спеціаліст на власному прикладі показала, як можна досягати поставлених професійних цілей. Пройшовши шлях від психолога в дитячому садку до керівника Психолого-медико-педагогічної консультації Анна Олегівна здобула неабиякий професійний досвід та з радістю поділилась ним зі студентами 4 курсу спеціальності «Практична психологія». Анна Олегівна розповіла про особливості роботи закладу, про специфіку роботи з різними нозологіями. Студенти дізнались, що метою діяльності психолого-медико-педагогічної консультації є вирішення різноманітних життєво значущих проблем дітей з особливими освітніми потребами та інвалідів, серед яких головною є забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти. Анна Олегівна надала чудовий теоретичний матеріал у формі презентації, а також зацікавила студентів практичною роботою в формі «кейс-стаді».

 

Матеріали надано Інститутом людини