Images-loading

Київський університет імені Бориса Грінченка у Вебометричному рейтингу університетів світу

Київський університет імені Бориса Грінченка у Вебометричному рейтингу університетів світу

30 липня 2018 р.

 

 

 

Одним із важливих інструментів підвищення конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг є рейтингування. Найавторитетнішим рейтингом у міжнародному освітньому просторі є Вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities), який орієнтований на представлення закладу вищої освіти у світовій веб-спільноті, зокрема через рівень впливу публікацій співробітників університету на світовий науковий прогрес, розповсюдженість веб-ресурсів закладу вищої освіти та довіру Інтернет-користувачів до них. При формуванні рейтингу аналізується представлення університету в глобальній мережі Інтернет за даними з відкритих незалежних систем за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО.

За результатами вебометричного рейтингу у липні 2018 р. Київський університет імені Бориса Грінченка серед університету світу посів 5864 місце, що майже удвічі вище, 1619 місце в континентальному рейтингу, 491 місце серед університетів Центрально-східної Європи та піднявся на 44 позиції і посів 48 місце серед 194 закладів вищої освіти України, що потрапили до світового рейтингу.

Аналіз показників Вебометричного рейтингу університетів світу свідчить, що на підвищення позиції університету вплинуло внесення змін в налаштування профілів Google Scholar співробітників, структурних підрозділів та журналів відповідно оновлених вимог методології підрахунку рейтингу Transparent ranking: Top Universities by Google Scholar Citations, який є джерелом даних для показника Openness, що забезпечило включення університету в даний рейтинг та збільшення показника на 6264 пункти.

07 30 webom detail

Також позитивна динаміка спостерігається за показниками Presence та Impact, що враховують кількість веб-сторінок, проіндексованих пошуковими системами та кількість зворотних посилань та доменів-джерел посилань. Проте негативна динаміка спостерігається для показника Excellence, що враховує кількість наукових публікацій у впливових міжнародних журналах за даними дослідницької лабораторії SCImago за період 2012-2016 р.р.

 07 30 webometrics univ

За матеріалами www.webometrics.info v.2.1 станом на 30.07.2018 р.