Дослідницький модуль: підвищення кваліфікації викладачів університету

Дослідницький модуль: підвищення кваліфікації викладачів університету

20, 27 листопада 2018 р.

 

 

 

20 та 27 листопада 2018 року відбулись заняття за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (дослідницький модуль; достатній рівень). Слухачами модулю стали асистенти, старші викладачі з різних підрозділів Університету: Інституту людини, Педагогічного інституту, Інституту мистецтв, факультету інформаційних технологій та управління, Інституту журналістики, Університетського коледжу, факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту.

Заняття провели завідувач НДЛ освітології, кандидат педагогічних наук, доцент Проценко О. Б. і старший науковий співробітник НДЛ освітології, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Бульвінська О. І.

Заняття з модулю були присвячені розвитку дослідницької компетентності викладача закладу вищої освіти; організації навчально-дослідницької роботи студентів; вимогам до оформлення результатів педагогічного дослідження. Особлива увага була присвячена інтеграції навчання й дослідження в освітньому процесі університету. Цікавим і корисним для слухачів дослідницького модулю було залікове заняття у вигляді презентації особистого наукового дослідження, обміну досвідом щодо викладання в університеті на основі досліджень, презентації власного відгуку на автореферат дисертації або рецензії на наукову статтю.

Бажаємо колегам подальших творчих успіхів у дослідницькій діяльності!

 

Матеріали надано НДЛ освітології