Images-loading

Наукове стажування в Інституті про- та протоісторичної археології (м. Кіль, Німеччина)

Наукове стажування в Інституті про- та протоісторичної археології (м. Кіль, Німеччина)

жовтень-грудень 2018 року
Інститут про- та протоісторичної археології
Університету імені Крістіана Альбрехта (м. Кіль, Німеччина)

 

 

 

Протягом жовтня-грудня 2018 р. молодший науковий співробітник НДЛ археології Київського університету імені Бориса Грінченка Ольга Зайцева пройшла наукове стажування в Інституті про- та протоісторичної археології Університету імені Крістіана Альбрехта (м. Кіль, Німеччина).

Стажування проходило у рамках участі в науково-дослідному проекті CRC-1266 Scales of Transformation та за умовами договору між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Інститутом про- та протоісторичної археології Університету імені Крістіана Альбрехта у м. Кіль. CRC-1266 має на меті дослідження трансформаційних процесів важливих етапів історії людства від мисливців-збирачів пізнього плейстоцену до ранніх державних утворень.

Інститут орієнтований на дослідження в галузі археології, зосереджених в основному на неоліті та бронзовому віці, на палеоліті, а також на ранньому та пізньому середньовіччі та новітньому часі. Інститутом про- та протоісторичної археології проведено чимало археологічних досліджень не лише в межах Німеччини, а й за кордоном, зокрема на поселеннях трипільської культури на території України. Протягом 2017-2018 рр. міжнародною командою дослідників з Університету ім. Крістіана Альбрехта, Інституту археології НАН України, за участі науковців Київського університету ім. Бориса Грінченка та Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського розпочато дослідження поселень культурного комплексу Кукутень-Трипілля у міжріччі Південного Бугу та Дністра. Одним із завдань пройденого стажування було ознайомлення із сучасними методами обробки та аналізу археологічних даних, що відпрацьовано на матеріалах з поселення Білий Камінь, отриманих у 2018 р. у результаті діяльності спільної експедиції.

Подальша співпраця з Інститутом про- та протоісторичної археології спрямована на підготовку спільних дослідницьких проектів, польових досліджень, зокрема передбачено продовження роботи над проектом дослідження трипільських поселень Буго-Дністровського межиріччя.

 

Матеріали надано НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти