Images-loading

Участь студентів-грінченківців у міжнародному науковому конгресі

Участь студентів-грінченківців у міжнародному науковому конгресі

11-12 квітня 2019 року
Полонійна академія в Ченстохові 

 

 

  

Студенти Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, Світлана Литвиненко та Микита Пилкін, які навчаються за програмою «Подвійне навчання» в Полонійній Академії (м. Ченстохова, Польща), прийняли участь в Міжнародному Науковому Конгресі присвяченому темі «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», який відбувся 11-12 квітня в Полонійній Академії.

Студентка першого курсу спеціальності «Менеджмент», Світлана Литвиненко, виступила з доповіддю на тему «Сучасні виклики молодіжного ринку праці: погляд студентів-грінченківців», що є складовою частиною наукової теми кафедри управління під керівництвом завідувача кафедри управління, Акіліної О.В.

Пилкін Микита, студент другого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», під керівництвом завідувача кафедри фінансів та економіки, д.е.н. Рамського А.Ю., виступив із доповіддю на тему «Економічні трансформаційні процеси в умовах глобалізації».

Пишаємось нашими студентами та бажаємо успіхів у подальшому навчанні!

 

Матеріали надано Факультетом інформаційних технологій та управління