II Всеукраїнська науково-практична конференція з права

II Всеукраїнська науково-практична конференція з права

24 квітня 2019 року

 

 

  

24 квітня 2019 року кафедра публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка провела II Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права» .

У роботі конференції прийняли участь науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Національної академії прокуратури, Національного університету державної фіскальної служби України, Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та практики – працівники суду, прокуратури, адвокатури. Також у конференції взяли активну участь студенти-правники Факультету права та міжнародних відносин.

Учасники пленарного засідання - декан Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, доктор наук з державного управління Грицяк Ігор Андрійович; заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи, доктор юридичних наук Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна; завідувач кафедри публічного та приватного права, доктор юридичних наук Орел Лілія Василівна; професор кафедри публічного та приватного права, доктор юридичних наук Баклан Олег Володимирович; заступник начальника відділу підготовки прокурорів Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук Кравчук Валерій Миколайович; провідний партнер Юридичної компанії “Хатнюк і партнери”, кандидат юридичних наук Хатнюк Наталія Сергіївна; доцент кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук Хорт Ігор Володимирович; доцент кафедри кримінального та кримінально-процесуального права Національного університету “Києво-Могилянська академія, кандидат юридичних наук Удовенко Жанна Володимирівна; помічник судді Оболонського районного суду міста Києва, кандидат юридичних наук Музиченко Олексій Володимирович; виконавчий партнер УВКБ ООН, адвокат, кандидат юридичних наук Калашник Олена Миколаївна – обговорили сучасні правові проблеми у сфері підприємництва, інформатизації, оподаткування, громадського контролю, публічного управління та ін., а також запропонували шляхи їх вирішення на практиці.

Після цього учасники конференції працювали посекційно: 1 секція «Науково-практичні проблеми приватного права та шляхи їх вирішення», модератор Калашник Олена Миколаївна; 2 секція «Сучасні тенденції розвитку муніципального права», модератор Хорт Ігор Володимирович; 3 секція «Проблеми адаптації публічного права до норм Європейського Союзу», модератор Хатнюк Наталія Сергіївна.

Під час роботи секцій з актуальними науковими доповідями виступили викладачі та студенти Київського університету імені Бориса Грінченка: Задорожний Юрій Анатолійович, Чернега Андрій Петрович, Сергієнко Наталія Артурівна, Байталюк Ольга Михайлівна, Перов Дмитро Анатолійович, Насирова Влада Володимирівна, Вітюк Анна Михайлівна, Мотовіліна Яна Василівна, Метчинська Марія Павлівна, Волошенко Валерія Віталіївна, Дяченко Наталія Сергіївна, Голуб Вадим Миколайович, Чиж Дарія Сергіївна, Кулик Анастасія Юріївна, Лещенко Людмила Петрівна, Музика Вікторія Павлівна, Бокотько Яна Іванівна, Лагойда Яна Василівна, Павловська Яна Петрівна, Мулик Катерина Тарасівна.

У цілому проблеми публічного та приватного права, які піднімалися на конференції дуже актуальні на сьогодні, потребують нагального вирішення, тому пропозиції науковців, практиків, а також свіжий погляд на них студентської молоді мають ціннісне практичне значення та будуть відображені у наукових публікаціях.

 

Матеріали надано Факультетом права та міжнародних відносин