Реалізація наукового дослідження «Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами» (у рамках наукової теми Інституту людини)

Реалізація наукового дослідження «Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами» (у рамках наукової теми Інституту людини)

31 жовтня 2019 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 31 жовтня 2019 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про проміжні результати реалізації наукового дослідження «Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами» (у рамках наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» (керівник – Наталія Клішевич, директор Інституту людини) та наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в соціальне середовище» (керівник – Олена Мартинчук, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти).

Результати дослідження представили старші викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – кандидат педагогічних наук Наталія Бабич та кандидат психологічних наук Катерина Тичина.

У ході проведеного дослідження групою науковців кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (Наталія Бабич, Катерина Тичина, Катерина Луцько, Олена Мартинчук, Оксана Таран, Наталія Заєркова, Марія Максимчук, Марина Міщенко): створено нові теоретичні підходи до формування складоритмічної структури мовлення у дітей з особливими освітніми потребами; введено у науковий обіг базове поняття «складоритм»; розроблено: авторську методику діагностики складоритмічної структури мовлення; технологію «Складоритм» для формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку різних нозологій; розроблено та апробовано авторські інтегровані методики.

Результати дослідження запроваджено: в освітній процес Університету Грінченка через центри компетентностей «Логопедичний центр “Логотренажер”» та «Центр інклюзивної освіти» під час викладання дисциплін: «Логопедичний практикум», «Логоритміка», «Ігрові технології в логопедичній роботі», «Логопедія», «Спеціальні методики розвитку мовлення»; у роботу студентського наукового гуртка «Студія досліджень складоритму» Університету Грінченка; під час проведення майстер-класів та тренінгів для науковців і логопедів-практиків м. Києва та інших регіонів України.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Реалізація наукового дослідження «Технологі...
Реалізація наукового дослідження «Технологі...
Реалізація наукового дослідження «Технологі...
Реалізація наукового дослідження «Технологі...