Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

24 та 28 жовтня 2019 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

24 та 28 жовтня в навчальному корпусі №1 проведено тренінг за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників Університету Грінченка за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», який розроблено авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.

Під час тренінгу учасники працювали онлайн у парах та у групі, готували індивідуальні пости у форумі тощо. Результатами роботи є GoogleSheet та GoogleDoc, які можуть бути для колег довідниками зі створення вправ для студентів із залученням освітніх трендів.

Учасники тренінгу у підсумковому опитуванні зазначили, що вправи з трендами та технологіями задля формування навичок успішної людини 21 століття є цікавими, корисними й актуальними.

 10 28 Osinnii treninh ICT01

 Переважна більшість колег вважають контент змістового модуля «ІКТ» важливим і порадять його колегам.

 10 28 Osinnii treninh ICT02

Крім того, продовжать й самі відвідувати інші тренінги з ІКТ.

 10 28 Osinnii treninh ICT03

Структура змістового модуля «ІКТ» є яскравим прикладом реалізації технології змішаного навчання – як то запроваджено для нашого студентства. Запропоновані авторами завдання, що виконуються традиційно в аудиторії та дистанційно, спрямовані на удосконалення таких компетентностей НПП Університету:

  • застосовування сучасних онлайн-сервісів та цифрових інструментів для формування у студентів навичок успішної людини ХХІ століття;
  • створення навчальних е-ресурсів різного формату: текстових, мультимедійних, аудіо, відео та аргументації шляхів і методів їх використання залежно від навчальних цілей;
  • поєднання можливостей LMS із сучасними сервісами Веб 2.0 та Веб 3.0 для здійснення ефективної комунікації та співробітництва у змішаному навчанні;
  • застосування цифрових інструментів для вирішення завдань формувального оцінювання у змішаному навчанні;
  • оцінка та вибір інноваційних педагогічних та цифрових технологій для впровадження формального, неформального та інформального навчання.

Учасники тренінгу відчули переваги формувального оцінювання під час публічного захисту проектів із якісним оцінюванням колегами, які конструктивно виступили як «білий» та «чорний» опоненти. Наступним кроком було кількісне оцінювання за принципом Р-2-Р, тобто кожен оцінює кожного. За рейтингом взаємооцінювання було виставлено підсумкові оцінки у журнал ЕНК, що створено задля е-підтримки модуля підвищення каліфікації.

Тренінг провела заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти з питань змісту та дослідження Василенко С.В.

Готуємося до зимових тренінгів, один з яких пройде у грудні цього року. Реєстрацію на тренінги буде відкрито за кілька тижнів.  

 

Матеріали надано НДЛ інформатизації освіти

Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...
Осінній тренінг за змістовим модулем «ІНФОР...