Наукові видання НДЛ освітології включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б»)

Наукові видання НДЛ освітології включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б»)

Київський університет імені Бориса Грінченка

   

 

 

 

Наукові журнали «Освітологія», «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», наукове електронне видання «Освітологічний дискурс», які видаються НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, включено до Переліку наукових фахових видань категорії «Б» (галузь знань: Освіта/Педагогіка). Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019, №1643.

Запрошуємо до публікації у наукових фахових виданнях!

 

Матеріали надано: НДЛ освітології