Images-loading

БЕЗПАЛЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Безпалько Ольга Володимирівна

 

ДАТИ ЖИТТЯ

14 листопада 1962 року – 19 грудня 2017 року

 

БІОГРАФІЯ

У 1982 р. закінчила з відзнакою Прилуцьке педагогічне училище імені І. Я. Франка за спеціальністю «Початкове навчання», у 1987 р. Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького за спеціальністю «викладач-дослідник з педагогіки і психології».

З 1995 по 1997 рр. навчалась в аспірантурі кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 30 грудня 1998 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему «Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності»

13 червня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді».

З 1987 році почала працювати у Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) – викладачем кафедри соціальної педагогіки .

У 1997 році призначена старшим викладачем, а у 2000 році – доцентом кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова .

У 2007 році починає свій професійний шлях у Київському університеті імені Бориса Грінченка , де рік (до 2008 р.) працювала завідувачкою кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. У 2008 році призначена директором новоствореного Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2013 році Інститут психології і соціальної педагогіки було перейменовано в Інститут людини .

За ініціативи Ольги Володимирівни Безпалько в Інституті було створено Науково-методичний центр соціально-психологічних тренінгів (ресурсний центр), у якому зібрана численна соціально-педагогічна та психологічна література, відеофільми, навчальні фільми. Нині ­­– це навчально-методичний кабінет кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Також для забезпечення практичної підготовки в Інституті людини за її ініціативи було створено центри практичної підготовки: арт-майстерня (2015р.), центр «Логотренажер» (2014р.), діагностико-консультаційний центр (2014р.).

Ольга Володимирівна Безпалько була головою журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка», який упродовж 2015-2017 років проходив на базі Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сторінка на Wikipedia.org

Сторінка на Psyh.kiev.ua

Сторінка в Енциклопедії сучасної Україна Esu.com.ua

 

ЗДОБУТКИ

Ольга Володимирівна – відмінник освіти України, відмінник столичної освіти, академік Української академії акмеології, знаний в Україні та за її межами фахівець із соціальної педагогіки та соціальної роботи, керівник потужної наукової школи, науковець, автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць (серед яких 28 словників, енциклопедій, навчально-методичних посібників та підручників). Ольга Володимирівна має численні відзнаки та нагороди Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Біографія Ольги Безпалько включена до Енциклопедії сучасної України, книги «Національна академія педагогічних наук України – 25 років».

Ольга Володимирівна Безпалько першою в українській педагогічній науці обґрунтувала роль громади у соціальному становленні особистості, розробила концепцію соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в територіальній громаді. Упродовж багатьох років працювала у різних комісіях, робочих групах Міністерства освіти і науки України; здійснювала наукове консультування в численних проектах громадських організацій, які працюють в інтересах дітей.

Ольга Володимирівна створила потужну наукову школу «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді». Під її науковим керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Ольга Володимирівна виступала рецензентом, експертом та опонентом численних кандидатських та докторських дисертацій, членом редакційних колегій відомих наукових видань та журналів, рецензентом монографій, підручників, енциклопедій, словників, навчальних та навчально-методичних посібників. Ольга Володимирівна була головою спеціалізованої вченої із захисту кандидатських дисертацій у Київському університеті імені Бориса Грінченка та членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторський дисертацій в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

Безпалько, О. В., та Касьянова О. В. (2013). Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання : монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6392

Безпалько, О. В. (2006). Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія. Київ: Науковий світ. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2562

Статті:

Bezpalko, O. V., Klishevych, N. A., Pavliuk, R. O., & Liakh, T. L. (2017). Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs. Social Sciences, 6 (4), 152. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22259

Безпалько, О. В. (2017). «Соціальна педагогіка» Пауля Наторпа: нове прочитання в контексті євроінтеграції. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17),13-22. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19280

Безпалько, О. В. (2016). Використання інноваційних інтерактивних форм навчання у підготовці фахівців соціальної сфери. Сучасна наука та освіта: самовизначення особистості в контексті євроінтеграції, 16-19. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15237

Безпалько, О. В. (2016). Сучасні практики профілактичної роботи в соціальних центрах матері та дитини. Education and pedagogical sciences. [Освіта і педагогічна наука], (1(164)), 46-55. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15497

Bezpalko O. V., Klishevych N. A., Pavliuk R. O., & Liakh T. L. (2011). Criteria and indicators of university education quality: the results of expert . The New Education Review, 46, 61-71. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18294

Безпалько, О. В. (2015). Компетентнісний спектр майбутнього соціального педагога як основа професіоналізму. Проблеми освіти : зб. наук. пр., (84), 60-64. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9861

Безпалько, О. В. (2015). Компетентнісний профіль майбутнього соціального педагога. Социальная педагогика в современных социальных практиках, 28-38. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10144

Безпалько, О. В. (2015). Компетентності соціального працівника як базис побудови освітньої програми бакалавра соціальної роботи. Науковий вісник Чернівецького університету, (738), 8-15. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9538

Безпалько, О. В., та Веретенко, Т. Г. (2014). Вплив полікультурної освіти на формування особистості сучасного студента. Soucasna ukrajinistika: problem jazyka, literatury a kultury : sbornik vedeckych clanku (6), 448-451. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4412

Безпалько, О. В., та Комар, І. М. (2013). Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії. Вісник Чернігівського Національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, (115), 29-31. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7012

Безпалько, О. В.(2013). Етапи становлення розвитку соціальної педагогіки в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Соціальна робота. Соціальна педагогіка , (11), 49-58. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7012

Безпалько, О. В. (2013). Соціальна педагогіка в Україні: етапи становлення розвитку. Сибирский педагогический журнал, (6), 183-188. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3366

Безпалько, О. В. (2012). Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні. Cоціальна педагогіка: теорія практика, (3),14-21. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/215

Безпалько, О. В. (2012). Технології активізації співтовариства. Развитие медицинских и социальных услуг для людей с инвалидностью в джикисне : практические аспекты , 21-25. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/317

Безпалько, О. В. (2012). Полікультурні засади соціально-педагогічної діяльності. Ucrainica, (V), 315-317. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/321

Безпалько, О. В. (2012). Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова . Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. пр., (11), 73-80. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/960

Безпалько, О. В. (2012.) Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні. Соціальна педагогіка: теорія практика, (3), 14-21. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2212

Безпалько, О. В. (2011). Соціальна педагогіка соціальна робо в сучасному освітологічному просторі. Освітологічний дискурс, 1 (3), 103-111. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/982/

Безпалько, О. В. (2010). Дитячі громадські організації в системі соціального виховання. Освітологічний дискурс, (1), 133-141. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/972

Безпалько, О. В., та Лях, Т. Л. (2006). З досвіду налогодження партнерства у рамках проекту "Покращення соціальних послуг дітям сім’ям у громаді". Налагодження партнерства : інформаційно-метод. матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям сім’ям в громаді", 2003-2006 рр. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1848/

Навчально-методичні матеріали

Веретенко, Т. Г., Безпалько, О. В. Буйницька, О. П., та Вайнола, Р. Х. (2016). Науково-дослідницька діяльність соціального педагога : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18209/

Спіріна, Т. П., Безпалько, О. В., Клішевич, Н. А., та Хоружа, Л. Л., Петрочко, Ж. В. (2016). Соціальна педагогіка: теорія і практика : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18397/

Безпалько, О. В. Клішевич, Н. А., Спіріна, Т. П., Петрочко, Ж. В., та Хоружа, Л. Л. (2015). Social pedagogy : theory and practice : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18397

Веретенко, Т. Г., Безпалько, О. В. Вайнола, Р. Х., та Буйницька, О. П. (2015). Науково-дослідницька діяльність соціального педагога : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11976

Безпалько, О. В.(2014). Соціальна педагогіка : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6272

Безпалько, О. В., Веретенко, Т. Г., та Петрочко, Ж. В. (2014). Актуальні проблеми соціальної педагогіки : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6268

Безпалько, О. В. , та Зимівець, Н. В. (2014). Соціальне проектування : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8579

Лях, Т. Л., Безпалько, О. В., Цюман, Т. П., та Молочний, В. В. (2003). Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини : навчально-методичні матеріали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8919

Підручники / посібники (автор /співавтор/у складі редколегії)

Безпалько, О. В. (2010). Соціальне проектування : навч. посіб. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615

Звєрєва, І. Д., та Безпалько, О. В. (2012). Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. Київ-Севастополь: Універсум. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3491

Безпалько, О. В., та Журавель, Т. В. (2010 ). Комплексна допомога бездоглядним безпритульним дітям. Київ: Кали. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3495/

Звєрєва, І. Д., Безпалько, О. В., та Зимівець, Н. В. (2009). Социальная работа: краткий таджикско-русский энциклопедический словарь. Душанбе. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3496

Безпалько, О. В., Авельцева, Т. П., та Басюк, Т. П. (2008). Основи громадського здоров’я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. Ужгород: Патент. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24198

Лях, Т. Л., Безпалько, О. В., та Журавель, Т. В. (2007). Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу ризикованої поведінки : посіб. для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх виховних колоній. Київ: ДКБ „РОТЕКС”. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3599/

Безпалько, О. В. (2005). Соціальна робота в громаді. Київ. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5126

Безпалько, О. В., Виноградова, О. А., та Журавель, Т. В. (2004). Профілактика ВІЛ/СНІДу ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх. Київ. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3489

Безпалько, О. В., Лях, Т. Л., Молочний, В. В., та Цюман, Т. П. (2003). Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини : метод. матеріали для тренера. Київ: Науковий світ. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3531/

Безпалько, О. В., Звєрєва, І. Д., Веретенко, Т. Г., Денисюк, О. М., Єжова, Т. Є. … Цюман, Т. П. (2014). Соціальна педагогіка : навч. посіб . Київ: Академвидав. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5543

Огнев’юк, В. О., Левітас, Ф. Л., Клименко, А. І. Жильцов, О. Б., Безпалько, О. В., … Сергєєнкова, О. П. (2017). Сходинки зростання : Практикум до навч. посіб "Я - студент". Київ: Київ. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20983

Огнев’юк, В. О., Левітас, Ф. Л., Мовчун, А. І., Безпалько, О. В., Жильцов, О. Б., О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Мовчун, Ф. І. (2016). Сходинки зростання : практикум до навчального посібника "Я - студент". Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16478

Огнев’юк, В. О., Левітас, Ф. Л., Мовчун, А. І., Безпалько, О. В., Жильцов, О. Б., О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Мовчун, Ф. І. (2015). Сходинки зростання : практикум до навчального посібника "Я - студент". Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11357

Огнев’юк, В. О., Безпалько, О. В., Жильцов, О. Б., Клименко, Н. П. Левітас, Ф. Л., О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Якименко, А. В. (2017). Я – студент : навч. посіб, електронна версія. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20107

Огнев’юк, В. О., Клименко, Н. П. Левітас, Ф. Л., Безпалько, О. В., Жильцов, О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Мовчун, Ф. І. (2016). Я – студент : навч. посіб. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14990

Огнев’юк, В. О., Клименко, Н. П. Левітас, Ф. Л., Безпалько, О. В. Жильцов, О. Б., О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Мовчун, Ф. І. (2015). Я – студент : навч. посіб. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10195

Огнев’юк, В. О., Клименко, Н. П. Левітас, Ф. Л., Безпалько, О. В. Жильцов, О. Б., О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Мовчун, Ф. І. (2014). Я – студент : навч. посіб. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3852

Огнев’юк, В. О., Клименко, Н. П. Левітас, Ф. Л., Безпалько, О. В. Жильцов, О. Б., О. Б., Буйницька, О. П., Караман, С. О., Морзе, Н. В., … Мовчун, Ф. І. (2013). Я – студент : навч. посіб. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6657

Автореферат дисертації

Безпалько, О. В.(2007). Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми учнівською молоддю в територіальній громаді : автореф. дис. … д-ра пед. наук. 13.00.05 – соціальна педагогіка. Луганськ. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4266/

 

 


СПОГАДИ

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка:

«Моє знайомство з Ольгою Володимирівною Безпалько почалося з цікавого епізоду, який наклав відбиток на все наше подальше спілкування.

Початок серпня 2010 року. Я прямую на співбесіду з директором інституту, заходжу в університетський корпус на П.Тичини. В коридорі тиша, пахне свіжою фарбою – інститут готується до навчального року.

З віддаленої аудиторії лунають голоси. Зайшовши, бачу групу робітників, іде фарбування стін навчальної аудиторії. Молода, спортивно вдягнена жінка жваво обговорює з мулярами кольорову гаму фарби, яку буде нанесено на стіни.

Запитую, як знайти кабінет директора, і жінка, злегка посміхнувшись, береться мене провести. Дорогою обмінюємось враженнями від ремонту... І лише увійшовши до кабінету директора, розумію, що моя супутниця і є його хазяйкою!

Так невимушено і неформально розпочалося наше знайомство з Ольгою Володимирівною Безпалько. Цей епізод закарбувався в моїй пам’яті як певний парадокс: доктор наук, професор, голова наукової школи, керівник інституту не лише переймається естетикою ремонту, але й бере в ньому активну участь!

Перше враження не стало ілюзорним.

Вимоглива і строга, вона вміла спитати за якість і своєчасність виконання роботи.

Відкрита і турботлива, вона піклувалась про успіх своїх аспірантів і сплачувала власним коштом навчання студента-сироти.

Динамічну, активну, її частіше можна було бачити не в кабінеті, а в аудиторіях і на кафедрах.

Так, доля невмолима… Але пам’ять про Людину сильніша за долю, бо пам’ять жива!»

Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка:

«…Вічного нічого немає. Залишається тільки пам’ять – природній дар: не скривдити, не обдурити, не викинути за непотрібністю…Так, пам’ять пов’язує минуле, теперішнє й майбутнє в житті людини…Не тільки пов’язує. Але й вчить: жити, думати, говорити, діяти, творити…

… У нашому житті складаються ситуації, які ми пам’ятаємо все життя. Таку ситуацію в моєму житті створила Ольга Володимирівна. Ситуацію виклику, становлення, впевненості, успіху, випробовування, довіри, відповідальності…

Минає час – не лікує – біль, питання, порожнеча... Страшне слово «БУЛА». Час залишає спогади, від яких тепло на душі й важко на серці…

Сьогодні розуміється, скільки не реалізовано, не договорено, не отримано відповідей… жаль, не встигла.

Будемо уважні один до одного – на нашому шляху зустрічаються ті люди, які є значимі, важливі..

Дякую долі, що Ольга Володимирівна була, знову БУЛА !!!, і є в моєму житті: професіонал, вчитель, керівник, колега, жінка… Мені пощастило працювати поряд. Пощастило знати таку людину!

Вічна пам’ять…»

 

Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка:

« Ольга Володимирівна Безпалько зіграла важливу роль у моєму житті, оскільки завдяки їй я повернулась у своє професійне середовище, очоливши кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

Я безмежно вдячна Ользі Володимирівні за надану нею можливість втілювати в освітньому процесі ідеї з удосконалення підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища. Введення спеціалізації «Інклюзивна освіта» для студентів спеціальності «Спеціальна освіта» стало можливим тільки тому, що Ольга Володимирівна поділяла цінності інклюзивної освіти і всім своїм життям демонструвала відданість таким цінностям, як спільнота, сталий розвиток, довіра, турбота, чесність, мужність, радість, співчуття, ненасильство, оптимізм, любов, що були її глибокими внутрішніми переконаннями. На цих засадах Ольга Володимирівна вибудовувала процес управління Інститутом людини, тому всі її дії, вчинки, спілкування з колегами спирались на ці цінності, що спонукало особисто мене і весь колектив рухатися вперед, ставити перед собою цілі і досягати їх.

Вона володіла умінням, що притаманне справжньому лідеру: умінням слухати і розуміти точку зору іншого, зважувати переконливість своїх власних аргументів та аргументів своїх колег і мати мужність визнати правильність аргументації іншої сторони.

Я завжди відчувала турботу і підтримку з боку Ольги Володимирівни, вона завжди давала можливість вільно висловити свою думку і у спілкуванні з нею я ніколи не боялась наразитися на критику чи звинувачення на свою адресу, що стало одним з головних складників мотивації моєї професійної діяльності заради розбудови спеціальності «Спеціальна освіта» у Київському університеті імені Бориса Грінченка».

 

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка:

«Талановита директор Інституту людини, життєрадісна й незабутня, завжди була в центрі професійного життя й спілкування, всі свої сили спрямовувала на створення професійної команди в Інституті, мала незаперечний авторитет не тільки серед співробітників та науковців, але й серед колег-освітян, практиків у галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи, докторантів, аспірантів і тих, хто прагнув стати справжнім фахівцем.

Важко збагнути масштаби втрати, які спричинила ця сумна для всіх нас подія, змиритися з фактом самої втрати, повірити у те що сталося. Для мене, це й особиста втрата, ми багато років були подругами, розуміли одна одну, підтримували у важкі хвилини. Саме спілкування з Ольгою Володимирівною було за щастя. Ми Вас ніколи не забудемо, простіть, що не вберегли….»