Images-loading

2013Візуалізація порталу університету за показниками вебометрікс — 2013 р.

Візуалізація порівняння всіх місяців внутрішнього рейтингу — 2013 р.