Images-loading

Кутузов Олександр Геннадійович

Кутузов Олександр Геннадійович

Почесний професор Університету

Біографія

Доктор педагогічних наук, професор, колишній ректор Московського міського педагогічного університету. Доктор педагогічних наук (2005), старший науковий співробітник (1993), професор (2006).

Рішенням Вченої ради Університету від 22 листопада 2010 р. (протокол №9) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток міжвузівських зв’язків – Московського гуманітарного педагогічного інституту та Київського університету імені Бориса Грінченка, налагодження навчально-наукового співробітництва та реалізацію освітніх проектів.