Images-loading

Серіф Алі Текалан

Серіф Алі Текалан

Почесний професор Університету

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор наук, професор.

Біографія

Ректор Університету Фатіх (м. Стамбул).

Рішенням Вченої ради Університету від 22 листопада 2010 р. (протокол №9) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток міжнародних міжвузівських зв’язків – Університету Фатіх та Київського університету імені Бориса Грінченка, налагодження навчально-наукового співробітництва та реалізацію освітніх проектів.