Images-loading

Серіф Алі Текалан

Почесний професор Університету

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор наук, професор.

Біографія

Ректор Університету Фатіх (м. Стамбул).

Рішенням Вченої ради Університету від 22 листопада 2010 р. (протокол №9) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток міжнародних міжвузівських зв’язків – Університету Фатіх та Київського університету імені Бориса Грінченка, налагодження навчально-наукового співробітництва та реалізацію освітніх проектів.